Email: info@yibaofishing.com Tel: skype: info@yibaofishing.com


纺车轮

  • CS 2000 -7000 钓鱼渔轮无间隙旋入式金属线杯纺车轮
  • CS 2000 -7000 钓鱼渔轮无间隙旋入式金属线杯纺车轮
  • CS 2000 -7000 钓鱼渔轮无间隙旋入式金属线杯纺车轮
  • CS 2000 -7000 钓鱼渔轮无间隙旋入式金属线杯纺车轮
CS 2000 -7000 钓鱼渔轮无间隙旋入式金属线杯纺车轮CS 2000 -7000 钓鱼渔轮无间隙旋入式金属线杯纺车轮CS 2000 -7000 钓鱼渔轮无间隙旋入式金属线杯纺车轮CS 2000 -7000 钓鱼渔轮无间隙旋入式金属线杯纺车轮

CS 2000 -7000 钓鱼渔轮无间隙旋入式金属线杯纺车轮

  • 产品编号:CS
  • 产品类别:纺车轮
  • 规格:2000,3000,4000,5000,6000,7000
  • 线杯:金属
  • 产品描述: CS 2000 -7000 钓鱼渔轮无间隙绕线轮旋入式金属线杯纺车海竿鱼轮卷线器
  • 在线订购   邮箱L

纺车轮 CS 2000 - 7000 系列金属线杯钓鱼渔轮

+单向无间隙密封轴承系统

+旋入式不锈钢摇臂结构

+轻量化主体设计

+金属线钩套设计

ice <a href=https://www.yibaofishing.com/cn/fishing-reels.html target='_blank'>fishing reel</a>sbest carp <a href=https://www.yibaofishing.com/cn/fishing-reels.html target='_blank'>fishing reel</a>sblack golden tuna <a href=https://www.yibaofishing.com/cn/Spinning-Reels.html target='_blank'>spinning reel</a>sbass <a href=https://www.yibaofishing.com/cn/fishing-reels.html target='_blank'>fishing reel</a>sCS <a href=https://www.yibaofishing.com/cn/Spinning-Reels.html target='_blank'>spinning reel</a>s for saltwater fishing

在线订购